06 15465918

info@schilderlesamsterdam.nl

Stadionplein 67 sous

Algemene Voorwaarden

Welkom,

Dit zijn de algemene voorwaarden van Schilderles Amsterdam.

Onze website bevat een webshop waar (online) diensten, digitale en fysieke producten op afstand kunnen worden gekocht of afgenomen.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden opgeslagen en / of afgedrukt en zijn op elke pagina van de webshop toegankelijk.

Even voorstellen

Schilderles Amsterdam is gevestigd aan het Stadionplein 67 sous, 1076 CJ in Amsterdam.

Indien je vragen hebt met betrekking tot deze algemene voorwaarden of onze privacy- en cookieverklaring, kan je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Via e-mail: info@schilderlesamsterdam.nl
Via de telefoon: +31 06 236565774. Wij zijn bereikbaar van maandag t / m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur.

En nog een paar belangrijke nummers:

KvK-nummer: 65866169
BTW-nummer Nederland: NL181150736B01

Begrippenlijst

 1. In deze algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt. Wij leggen je hier uit wat deze begrippen precies betekenen:

  a) Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
  b) Herroepingsrecht: jouw mogelijkheid om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  c) Jij, je, jou(w): iedere persoon die onze website gebruikt, een bestelling plaatst en / of waarmee wij een overeenkomst sluiten of waaraan wij een aanbod doen;
  d) Partijen: jij en Schilderles Amsterdam;
  e) Professionele opdrachtgever: de zakelijke opdrachtgever die geen consument is;
  f) Schilderles Amsterdam, wij, we, ons: gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Stadionplein 67 sous in Amsterdam;
  g) Schriftelijk: zowel communicatie via (aangetekende) post als digitale communicatie, zoals e-mail of app.

Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling, aankoop, levering en overeenkomst van, bij of met ons en op alle overige werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens ons.
 2. Partijen kunnen in goed overleg afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden.

Wijzigen van de voorwaarden

 1. Het gebeurt wel eens dat wij deze algemene voorwaarden willen wijzigen. Vanaf het moment dat wij de gewijzigde voorwaarden op onze website publiceren, zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing. Wij informeren bestaande klanten daarover via e-mail. Op al gedane bestellingen, heeft zo’n wijziging trouwens geen invloed. Als je regelmatig via onze website een bestelling plaatst, is het dan ook aan te raden om zo nu en dan een kijkje te nemen in de algemene voorwaarden. Voor consumenten geldt dat een ingrijpende wijziging van deze algemene voorwaarden betekent dat de consument de overeenkomst mag ontbinden.

Ons aanbod

 1. Indien ons aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of er aanvullende voorwaarden aan dit aanbod verbonden zijn, wordt dit natuurlijk nadrukkelijk in het aanbod zo vermeld.
 2. Wij kunnen helaas niet beloven dat de producten en online diensten die in onze webshop worden aangeboden ook echt te allen tijde verkrijgbaar zijn. Wij hebben altijd het recht om een product of online dienst terug te trekken.
 3. Wij hebben onze best gedaan om de producten en online diensten die wij aanbieden, zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Toch kan het natuurlijk een keertje voorkomen dat bepaalde informatie op deze website niet helemaal juist en / of volledig is. Als het een duidelijke blunder betreft (ook wel een “kennelijke vergissing of kennelijke fout” genoemd), kunnen wij hier niet aan worden gehouden.

Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het aanbod van Schilderles Amsterdam aanvaardt en voldoet aan de daarbij door ons gestelde voorwaarden. Oftewel:
  a) Wanneer jij digitaal akkoord gaat met ons aanbod, door op onze website jouw keuze aan te geven en de bestelling af te ronden en je een bevestigingsmail van ons hebt ontvangen;
  b) Jij je op een andere manier inschrijft voor een (online) cursus en / of workshop en je een bevestigingsmail van ons hebt ontvangen;
  c) Wij uit jouw gedrag mogen afleiden dat jij akkoord bent gegaan met ons aanbod.

Jouw account

 1. Om optimaal gebruik te maken van onze webshop, kun jij je registreren door een account aan te maken. Wij mogen altijd zelf bepalen – naar ons eigen inzicht – of wij een account verstrekken. Het kan dus voorkomen dat wij een account weigeren, dan wel opschorten of verwijderen.
 2. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van jouw account. Wij zijn niet aansprakelijk voor verschrijvingen.
 3. Om een account aan te kunnen maken, moet je aan de volgende eisen voldoen:
  a) Je bent in ieder geval per e-mail bereikbaar;
  b) Je hebt alle gegevens waar wij om vragen naar waarheid ingevuld;
  c) Je verklaart altijd in overeenstemming te zullen handelen met deze algemene voorwaarden en alle relevante toepasselijke wet- en regelgeving.
 4. Natuurlijk doen we onze best om de webshop zo veilig mogelijk te houden. Desondanks ben alleen jij verantwoordelijk voor het gebruik van jouw account. Wij gaan er dan ook vanuit dat alles wat er op jouw account gebeurt, door jou wordt gedaan. Zorg er dus voor dat jij jouw inloggegevens goed hebt afgeschermd voor anderen en houd je wachtwoord strikt geheim.
 5. Je mag alleen een account aanmaken onder jouw eigen naam. Het is dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan om een account aan te maken onder de naam van iemand anders of om je voor te doen als iemand anders (‘fake profile’). Ben je erachter gekomen dat iemand jouw account misbruikt (of heb je dit vermoeden)? Laat het ons direct weten! Samen zoeken we naar een oplossing.
 6. Je mag op ieder gewenst moment jouw account annuleren. Koopovereenkomsten die al waren aangegaan voor de verwijdering van jouw account, worden afgewikkeld alsof jouw account niet is verwijderd. Bekijk vooral even onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Herroepingsrecht voor consumenten

 1. Soms ben je als consument gewoon niet helemaal tevreden met datgene wat je online hebt aangeschaft. Op het moment dat je via onze webshop een bestelling plaatst en een consument bent, kan je in een aantal gevallen de overeenkomst herroepen. In principe heb je het recht om een bestelling via onze webshop zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, en bij een consumentenkoop de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 2. Er zijn een aantal uitzonderingen op het herroepingsrecht. Je hebt bijvoorbeeld géén herroepingsrecht in de volgende gevallen:
  a. Wanneer de overeenkomst volledig door ons wordt nagekomen binnen de termijn van 14 dagen en jij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om af te zien van je herroepingsrecht;
  b. Wanneer het een overeenkomst betreft voor vrijetijdsbesteding en er in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien;
  c. Wanneer de overeenkomst de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd inhoudt en jij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om af te zien van je herroepingsrecht.
 3. Mag je de overeenkomst herroepen? Dan kan je dit doen door gebruik te maken van dit modelformulier voor ontbinding. Je kan het ons ook op een andere manier laten weten. Stuur bijvoorbeeld een e-mail waarin je aangeeft de overeenkomst te willen herroepen. Natuurlijk horen we graag van je waarom je de overeenkomst wilt herroepen, maar je kan ook gewoon als reden aangeven “Daarom”.
 4. Het herroepingsrecht geldt enkel voor consumenten en dus niet voor de professionele opdrachtgever.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Professionele opdrachtgevers kunnen de overeenkomst niet annuleren. Voor consumenten geldt in het geval van een overeenkomst van opdracht, het bepaalde in de wet over het opzeggen van de overeenkomst (artikel 7:400 BW e.v.), tenzij in deze algemene voorwaarden iets anders is bepaald.
 2. Wij mogen derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de opdracht. Artikel 6:76 BW is uitdrukkelijk uitgesloten voor de professionele opdrachtgever.
 3. Het is jou niet toegestaan om tijdens een cursus of workshop foto’s of video’s te maken van andere deelnemers.
 4. In het aanbod staat de geldigheidsduur van de rittenkaart vermeld na aanschaf.
 5. Schilderles Amsterdam neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, tenzij uitdrukkelijk een bepaald resultaat is afgesproken.
 6. Het is Schilderles Amsterdam toegestaan om lessen te verplaatsen. Hiervan word je uiterlijk 24 uur van tevoren via e-mail op de hoogte gebracht.
 7. Er worden geen lessen gegeven tijdens nationale feestdagen.
 8. In de zomerperiode werkt Schilderles Amsterdam met een aangepast rooster.
 9. Schilderles Amsterdam gaat ervan uit dat jij je netjes gedraagt tijdens de cursus of workshop en altijd de instructies opvolgt van de desbetreffende docent. Indien Schilderles Amsterdam constateert dat jij je niet aan de regels of instructies houdt, kan jou de toegang tot de cursus of workshop worden ontzegd.

Schildercursussen

 1. Deze bepaling geeft aanvullende informatie over onze schildercursussen.
 2. De toegang tot online instructievideo’s verloopt via jouw persoonlijke account in Punchpass. In een afgeschermde omgeving in Vimeo kan je de instructievideo’s bekijken. Zorg ervoor dat je beschikt over de juiste software om de video’s te kunnen bekijken. Je hebt toegang tot de online instructievideo’s voor de duur van de geldigheid van de afgenomen rittenkaart.
 3. De schildercursus is persoonlijk. Dit betekent dat jij de inhoud van het programma niet met anderen mag delen door – bijvoorbeeld – jouw inlogcodes / link naar de online instructievideo’s aan hen te verstrekken. Bij ziekte mag jij je, met onze voorafgaande toestemming, laten vervangen door een ander.
 4. Wij mogen de inhoud van de cursus te allen tijde wijzigen en / of aanvullen. Een wijziging of aanvulling geeft jou geen recht op restitutie of schadevergoeding, tenzij het een heel ingrijpende wijziging betreft. Wij kunnen ervoor kiezen om de online instructievideo’s tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het plegen van onderhoud.
 5. Het inplannen van lessen dien je via het reserveringssysteem Punchpass te doen. De beschikbare plaatsen worden toegewezen op volgorde van ontvangst van de aanmelding. Hiervan ontvang je een bevestiging. Zonder reservering kan je niet deelnemen aan een cursusmoment.
 6. Een reservering kan tot twaalf uur vóór de aanvangstijd van het cursusmoment worden gewijzigd of geannuleerd.
 7. Wordt een gereserveerd cursusmoment niet tijdig geannuleerd of in het geval van een no show, dan vervalt het recht op de les.
 8. In het aanbod staat de geldigheidsduur van de schildercursus uitdrukkelijk vermeld. Verlenging van de geldigheidsduur is niet mogelijk. Heb je binnen de geldigheidsduur van de schildercursus niet van alle lessen gebruik gemaakt? Dan vervalt jouw recht hierop.

Workshops

 1. Deze bepaling geeft aanvullende informatie over onze workshops.
 2. Een workshop mag door de consument tot 14 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 14 dagen en uiterlijk 48 uur voor aanvang van de workshop, wordt 50% van het bedrag gerestitueerd. Na 48 uur voor aanvang of indien de workshop reeds is aangevangen, kan de workshop niet meer worden geannuleerd.
 3. Bij onvoldoende aanmeldingen zal de workshop door ons worden geannuleerd. Hierover word jij zo spoedig mogelijk door ons geïnformeerd. Je krijgt het reeds betaalde bedrag voor de workshop binnen 5 werkdagen gerestitueerd op jouw bankrekening.
 4. Wij hebben het recht de workshop-locatie, inhoud, dan wel het tijdstip te wijzigen. Hierover word je tijdig geïnformeerd via e-mail.
 5. In de prijs van workshops zijn, tenzij anders aangegeven, (basis)materialen inbegrepen. Wel is het zo dat het gebruik van materialen op basis van fair use verloopt. In overleg kun je jouw eigen materialen meenemen.

Thuisschildercursussen

 1. Deze bepaling geeft aanvullende informatie over onze thuisschildercursussen.
 2. Wij vinden het belangrijk dat jij de thuisschildercursus lekker op je eigen tempo kan volgen. Daarom krijg je 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van inschrijving, toegang tot de cursus.
 3. Als plaats van levering van de (materialen van de) thuisschildercursus geldt het adres dat jij aan ons kenbaar hebt gemaakt.
 4. Natuurlijk streven we ernaar om de materialen van jouw thuisschildercursus zo snel mogelijk te leveren en in ieder geval op de datum zoals vermeld op onze orderbevestiging. Indien er geen leveringsdatum door ons is doorgegeven, zal er in ieder geval binnen een termijn van maximaal 30 dagen na de datum van de orderbevestiging door ons worden geleverd. Lukt dat toch niet? Dan mag je de overeenkomst ontbinden.
 5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van levering aan jou.

Cadeaubon

 1. Deze bepaling geeft aanvullende informatie over onze cadeaubonnen.
 2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Is de code kwijtgeraakt of heb jij, of de ontvanger van de cadeaubon, om welke reden dan ook geen toegang meer tot de cadeaubon? Dan vindt geen vergoeding plaats.
 3. Een cadeaubon is maximaal twee jaar geldig na aanschaf. Hierna vervalt de cadeaubon.
 4. Cadeaubonnen en / of de restwaarde kunnen niet voor geld worden ingewisseld.
 5. Handel en verkoop van onze cadeaubonnen is niet toegestaan.

Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Op de webshop staat omschreven hoe en via welke betaalwijzen jij kan betalen. Betaal je op deze website met iDEAL? Dan verloopt de betalingsverwerker via de Payment Service Provider Stripe. Dit betekent dat wij noodzakelijke (persoons)gegevens, zoals betaalgegevens, delen met Stripe. Jij begrijpt en accepteert dit.
 3. De prijzen die zijn vermeld op de webshop zijn “eindprijzen”. Dit betekent dat ze inclusief de wettelijke BTW zijn en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. In het geval wij een aanbod uitbrengen aan een professionele opdrachtgever, zijn de genoemde prijzen exclusief de wettelijke BTW.
 4. Indien je niet op tijd betaalt, zullen wij je eerst een herinnering sturen om je hierop te wijzen en krijg je een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Indien deze termijn verstrijkt zonder dat je betaalt, hebben wij het recht om over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente te vorderen en de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen voor consumenten maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen besluiten om af te wijken van deze bedragen en percentages, maar alleen indien dit in jouw voordeel is.
 5. Onze prijzen kunnen veranderen. Dergelijke veranderingen zullen echter nooit van invloed zijn op bestellingen waarvoor wij al aan jou een orderbevestiging hebben verzonden. Bij prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Schilderles Amsterdam toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst en de consument daardoor schade lijdt, zijn we enkel aansprakelijk voor directe schade. We sluiten echter geen aansprakelijkheid uit bij lichamelijk letsel of overlijden van de consument ten gevolge van een doen of nalaten van Schilderles Amsterdam.
 2. Mocht Schilderles Amsterdam aansprakelijk zijn, dan is de maximale verschuldigde vergoeding het bedrag dat door de verzekeraar van Schilderles Amsterdam wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van die verzekering.
 3. Schilderles Amsterdam sluit alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, een onrechtmatige daad, of anderszins, uit bij de professionele opdrachtgever.
 4. Het is goed om te weten dat er tijdens een workshop of cursus gewerkt wordt met materialen die schade kunnen veroorzaken aan kleding, spullen, enzovoorts. Schilderles Amsterdam is hiervoor niet aansprakelijk. Het is dus niet aan te raden om met je nieuwe jurk deel te nemen aan een schildercursus.
 5. Schilderles Amsterdam is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen en / of diefstal van jouw eigendommen (waaronder ook schilderijen worden verstaan).
 6. De beperkingen van de aansprakelijkheid van Schilderles Amsterdam vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde.
 7. Iedere vordering en / of claim verjaart jegens Schilderles Amsterdam binnen 12 maanden nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen.

Overmacht

 1. Is er sprake van overmacht? Dan hoeven wij onze verplichtingen naar jou toe niet na te komen. Maar wat is overmacht nou precies? Overmacht wordt vaak ook wel ‘force majeure’ genoemd en is elke omstandigheid, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor wij onze verplichtingen redelijkerwijs niet kunnen nakomen. Voorbeeld: door de corona maatregelen kan je tijdelijk geen gebruik maken van jouw schildercursus. Je hebt dan het recht op compensatie voor de lessen die niet doorgaan. Wij kunnen ervoor kiezen om een alternatief aan te bieden (zoals een online cursus, verlenging van de geldigheidsduur van de cursus of een voucher bijvoorbeeld), maar dat hoef jij niet te accepteren.

Heb je een klacht?

 1. Heb je een klacht? Dat vinden wij ontzettend vervelend. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat jij de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons. Wij waarderen het als je een klacht op de (cursus / workshop) dag zelf indient, zodat we direct kunnen handelen.
 2. Binnen 7 dagen ontvang jij een reactie op jouw klacht (gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht). Indien het niet mogelijk is om een inhoudelijke of definitieve reactie te geven binnen deze termijn, zullen we in ieder geval de ontvangst van jouw klacht bevestigen en krijg je van ons een indicatie van de termijn waarbinnen wij verwachten jou een inhoudelijke of definitieve reactie te kunnen geven.
 3. Wanneer wij een klacht gegrond achten, zullen we zo spoedig mogelijk met een redelijke oplossing komen.
 4. Je hebt ook nog de mogelijkheid om jouw klacht in te dienen bij het ODR-platform van de Europese Commissie. Klik op deze link om jouw klacht in te dienen.

Intellectueel eigendom

 1. Het intellectueel eigendom op online instructievideo’s, beschikbaar gestelde oefenmaterialen, enzovoorts, berust bij ons of onze licentiegever(s). Dergelijke materialen mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door jou.
 2. Wij willen graag jouw mooie creaties op onze social mediakanalen en / of webshop laten zien. Wij zullen je voorafgaand, tijdens of na afloop van de cursus of workshop, hiervoor om jouw toestemming vragen.

Bevoegde rechter, toepasselijk recht

 1. Komen we er samen niet uit? Dan is het goed om te weten dat alle geschillen die verband houden met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Schilderles Amsterdam gevestigd is. Binnen een (1) maand nadat wij ons schriftelijk op de bevoegdheid van deze rechtbank hebben beroepen, heeft de consument de mogelijkheid om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, ter beslechting van het geschil.
 2. Op de overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Tot slot

 1. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijft de rest van de algemene voorwaarden gewoon in stand.

Gefeliciteerd, je hebt deze algemene voorwaarden helemaal doorgelezen! Best een prestatie, dus daarom ontvang je van ons een mini schilderdoek als cadeautje. Dit hoef je alleen even door te geven en dan zorgen wij ervoor dat het in orde komt.