06 15465918

info@schilderlesamsterdam.nl

Stadionplein 67 sous

Klachtenpagina

Heb je een klacht? Dat vinden we ontzettend vervelend.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat jij de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.

We waarderen het als je een klacht op de (cursus/workshop) dag zelf indient, zodat we direct kunnen handelen.

Binnen 7 dagen ontvang je een reactie op jouw klacht (gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht). Indien het niet mogelijk is om een inhoudelijke of definitieve reactie te geven binnen deze termijn, zullen we in ieder geval de ontvangst van de klacht bevestigen en krijg je van ons een indicatie van de termijn waarbinnen we verwachten jou een inhoudelijke of definitieve reactie te kunnen geven.

Wanneer we een klacht gegrond achten, zullen we zo gauw mogelijk met een redelijke oplossing komen. Je hebt ook nog de mogelijkheid om jouw klacht in te dienen bij het ODR-platform van de Europese Commissie. Klik op deze link om jouw klacht in te dienen.