06 15465918

info@schilderlesamsterdam.nl

Stadionplein 67 sous

Retourneren

Soms ben je als consument gewoon niet helemaal tevreden met datgene wat je online hebt aangeschaft. Op het moment dat je via onze webshop een bestelling plaatst en een consument bent, kan je in een aantal gevallen de overeenkomst herroepen.

In principe heb je het recht om een bestelling via onze webshop zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, en bij een consumentenkoop de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Er zijn een aantal uitzonderingen op het herroepingsrecht. Je hebt bijvoorbeeld géén herroepingsrecht in de volgende gevallen:

a. Wanneer de overeenkomst volledig door ons wordt nagekomen binnen de termijn van 14 dagen en jij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om af te zien van je herroepingsrecht;
b. Wanneer het een overeenkomst betreft voor vrijetijdsbesteding en er in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien;
c. Wanneer de overeenkomst de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd inhoudt en jij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om af te zien van je herroepingsrecht.

Mag je de overeenkomst herroepen? Dan kan je dit doen door gebruik te maken van dit modelformulier voor ontbinding. Je kan het ons ook op een andere manier laten weten. Stuur bijvoorbeeld een e-mail waarin je aangeeft de overeenkomst te willen herroepen. Natuurlijk horen we graag van je waarom je de overeenkomst wilt herroepen, maar dat hoeft niet.

Het herroepingsrecht geldt enkel voor consumenten en dus niet voor de professionele opdrachtgever.